Охрид (Х. Метропол), 29 – 31 октомври 2015

Коорганизатор на
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА –
БОН – ТОН во безбедноста и здравјето при работа

     
Скопје (ИТИ-ИЗИИС), 21.10.2016

Работен состанок: Претставување на програмата за 2015 г.

     
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје